25 EKİM 2022 AKREP BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI; TÜRKİYE, DÜNYA GÜNDEMİ VE KİŞİSEL ETKİLERİNE HAZIR MISIN? /Emine Gücek

Hangi kapının zorlanmayacağını idrak etmek, irade felci değil kader sırrıdır ve unutma gölgelerinle savaşıp ışıkla yıkadığın her parçan senin uyanışındır.

25 Ekim 2022 saat 13.48’de Akrep burcunun 2 derecesinde, 124 numaralı Saros serisine ait Güney Ay Düğümü etrafında bir güneş tutulması gerçekleşiyor.

Tutulmalar ender görülen gökyüzü olayları olmakla birlikte kişisel ve kolektif düzeyde değişimin hatta evrimin gerçekleşebilmesi için katalizör görevi üstlenen arınma dönemleridir. Astrolojik bağlamda Güneş tutulmaları ani, yeni başlangıçlar, beklenmedik haberler getirme eğilimindedir. Genel bağlamda tutulmalar gölgelerimizi göstermekle birlikte Güneş tutulmaları (Güneş bilinci ifade ettiği için) bu gölgeleri daha görünür hale getirir ve bizleri bu gölgelerimizle yüzleşmeye zorlar. Platon’un mağarasında Güneş’i yani ışığı görebilenler ancak zincirlerinden kurtulabilenlerdir. Zira daha büyük bir gerçekliğe, ışığa uyanabilmek ve yukarıda kazanabilmek için bazen yer altına inmek, çöp konteyneri gibi derinlere gömülmüş olan toksik ne var ise atmak gerekir.

Bu tutulma bizi dönüşümün ateş çemberinden Anka Kuşu gibi yükselmeye ve uçmaya çağırıyor. Akrep tutulmasının anahtar kelimesi olan “dönüşüm” ;  ilişki, finans, kariyer, hayata bakış gibi yaşamın birçok alanında fiziksel ve mental olarak değişime hazır olmak gerekliliğine işaret ediyor. Yenilenme, dökülme, kabuk değiştirme ve var olan kalıpları, alışkanlıkları bırakmak için aslında ideal zaman dilimlerindeyiz.

Tutulmalar kader düğümleri olarak da adlandırılan Güney ve Kuzey Ay Düğümü etrafında gerçekleşir ve hangi düğüm etrafında gerçekleşmişse etki, ton ve anlamları değişir. Bu tutulmanın Güney Ay Düğümü etrafında gerçekleştiğini ifade etmiştik. Güney Ay Düğümü etrafında gerçekleşen tutulmalar boşaltma, kapatma, sonlandırma ve karmik prensibe göre “ne ekersen onu biçersin” temasını daha çok vurgular. Hayatımızda konfor alanı olarak gördüğümüz ya da koltuk değneği olarak baktığımız güvenli limanlardan ayrılmamız gerekliliğine işaret ediyor.

Geriye dönüp baktığımızda en önemli dönüm noktalarımız aslında bitiş ve başlangıçların birleşimi olan zamanlar değil mi?  Yeni bir şeyi tohumlamak için önce etrafı temizlemeniz gerekir.

Akrep burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması özellikle sabit burçlarda yani Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçlarının 2 derece civarında kişisel gezegenleri olanları ya da yükselene sahip olanları daha fazla etkileyecek.  Tutulmanın etkilerini değerlendirmek isterseniz genel bağlamda da olsa size fikir verebilmesi açısından 2012-2013 ve 2002-2003 yıllarına geri dönüp bakın. O dönemlerde yaşadığınız önemli olaylar size ipucu verebilir.

Bu tutulmayla şimdiye dek size keyif veren, değer olarak addettiğiniz ve anlam içeren her şey dönüşümden değişimden geçiyor. Kendinizle ve başkalarıyla olan ilişkinizi yeniden gözden geçirmek durumundasınız ve duygusal aşırılıklara dikkat etmelisiniz. İlişkilerinizde işbirliği ve uyumu yakalayabilmek adına daha fazla efor sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Finansal bir ortaklık, işbirliği, parasal kaynak ve yatırımlarla bağlantılı çözülmemiş bir sorun bu tutulmayla artık netleşebilir.

Akrep Burcunda Gerçekleşecek Olan Güneş Tutulmasının Türkiye ve Dünya Gündemine Etkileri

Boğa ve Akrep eksenindeki tutulmalar serisi 2021 Kasım ayından, 2023 Ekim ayına kadar gerçekleşen bir dizi tutulmanın parçasıdır. Dünya Astrolojisinde tutulmalar yorumlanırken kişisel haritalardaki ele alınış biçimine benzer şekilde yorumlanır. Eğer bir tutulma ülkenin haritasındaki gezegenlere ve açılara ne denli yakın olursa etkileri de o derece güçlü olur. Bunula birlikte ülke liderlerinin haritaları ve tutulmanın gözlemleneceği bölgelerin nerede olduğu da dikkate alınmalıdır.

25 Ekim’de gerçekleşecek olan parçalı Güneş tutulması Rusya, Sibirya Ovası, Ortadoğu, Batı Asya, Avrupa’nın büyük bir bölümü ve Afrika’nın Kuzey doğusu, İsveç, Estonya, Belarus(Minsk), Kiev, Moskova, Tiflis, Erivan, Bağdat, Tahran, Aşkabat, Taşkent, Kabil, Yeni Delhi,  İslamabad yakınlarındaki bölgelerden gözlemlenebilecek.

Türkiye saati ile 12.40 – 15.05 arasında gerçekleşecek tutulma ülkemizden de kısmen gözlemlenebilecek. Artvin, Kars, Iğdır taraflarında tutulma %55’e kadar ilerleyebilecek ve bu alanlardan daha net izlenebilecek.

Ülkemiz Akrep burcu etkilerini fazlasıyla taşıyan bir ülke ve genel bağlamda 2022 yılında Akrep Boğa ekseninde gerçekleşen tutulmalar bizleri yakından ilgilendiriyor.

Akrep burcunun ilk dekanında gerçekleşecek olan tutulmalar için, William Lilly şunları ifade eder; anlaşmazlıkları, savaşvari kargaşaları, tutsaklıkları artırır; perde arkasından yapılan ihanetler ve entrikalarla ilgilidir.

Sephiral ise Akrep burcunun ilk dekanında gerçekleşen Güneş tutulmaları için korkunç tufan, yıldırım ve fırtınalar ve deprem demektir.” İfadelerinde bulunur.

Bu tutulma sabit burçlardan biri olan Akrep’te gerçekleşiyor. Sabit burçlarda gerçekleşen tutulmalar genellikle jeolojik ve tektonik hareketlerle ilgilidir.

Öncelikle Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulmanın Ankara’ya göre çıkarılmış an haritasını ve sonrasında Türkiye haritası üzerindeki etkilerini inceleyelim:

Yukarıda Ankara’ya göre çıkarılmış haritada 28 derece Oğlak burcunun yükseldiğini görmekteyiz ve tutulma 9. evde gerçekleşiyor.

Dünya Astrolojisinde 9. Ev uluslararası hukuk ve ilişkiler, dini kurumlar, deniz ve hava taşımacılığı, üniversiteler, akademisyenler ile ilintilidir. Türkiye bu süreçte uluslararası siyasi, hukuksal arenada daha aktif roller almak durumunda kalabilir ve bu rollerin sonucunda bazı ülkelerle ilişkilerinde yol ayrımlarına gidebilir.

Tutulma anında Venüs ve Ay zor pozisyonda olduğu Akrep burcunda. Her iki gezegen de kadınları, ulusal doğum oranlarını, evlilik ve çocuklara bağlı zorlayıcı faktörleri anlatmakta.

Tutulma anı haritasında Venüs oldukça etkin. Akrep burcundaki Venüs ilişkilerde barış, uyum ve denge arzusunu sağlamakta zorlanabileceğimiz takıntı, tutku ve intikam duygularıyla hareket edebileceğimize işaret ediyor. Finans, emtia,  kadınlar ve siyasetin evrensel temsilcisi olan Venüs’ün etkin pozisyonu dünya ekonomisinde, kadınların statüsünde ve siyasette birçok dönüşümü beraberinde getirebilir. Kadının toplumda ve siyasetteki yeri, kadınlara yönelik şiddet, suç ve cinsel istismar konuları daha çok gündemimizde olabilir.

Tutulma yöneticileri Astrolojide malefik yani kötücül olarak ifade ettiğimiz Mars ve Satürn. Satürn’ün haritanın yükselen yöneticisi olarak birinci ev alanında olması ülkenin, halkın genel refahı ile ilgili kısıtlayıcı, zorlayıcı koşulların olabileceğine işaret etmektedir.

Tutulma yöneticisi Mars ise 5. Ev alanında ve İkizler burcunda konumlanmakta. Bu dönemde gerilemeye hazırlanan Mars’ın dikkat çeken bir başka yönü ise 22 Ekim 2022 ile 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında sınır dışı olması. Tutulma anında Mars’ın İkizler ve sınır dışı pozisyonu iletişim, bilgi savaşları, yanlış bilgi akışı, dezenformasyon, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar (dezenformasyonla mücadele yasasının kabul edilmesi de bu tutulmanın etkileri) siber saldırılar, trafik kazaları, iletişim krizlerini ifade etmektedir.

Mars’ın yöneticisi Merkür’ün Terazi burcunda konumlanması ise siyasi arenada denge unsuruna daha çok dikkat edilmesi gereken koşulları ortaya çıkarmaktadır.

An haritasında aktif olan Mars Neptün karesi petrol, doğalgaz ve enerjinin geleceğine dair sorunların dünya genelinde finans piyasalarını daha çok sıkıntıya sokabileceğini anlatmaktadır. Değişken burçlarda gerçekleşen ve etkisini ekim ay genelinde hissettirecek olan bu gerilimli görünüm piyasadaki finansal dalgalanmalara da işaret etmektedir.

Aşağıda tutulma an haritasının Türkiye haritası üzerindeki yerleşimini görmekteyiz:

Tutulma ülkemizin haritasında 5. Ev alanında ve Akrep burcunda bulunan Güneş’ine oldukça yakın bir pozisyonda olacak. Güneş ve 5. Ev alanı ulusun / ülkenin gücünü, iradesini, otorite pozisyonundaki kişileri, halkın gözü önünde olan tanınmış kişileri, sanatçıları, eğlence mekânlarını, borsadaki spekülasyonlar yoluyla ekonomiyi, halkın genel mutluluğunu, büyükelçileri, hükümet yetkililerini ülkedeki doğum oranını ve çocukları temsil eder. Sözünü ettiğimiz alanlarda önemli kırılma noktalarına, dramatik bitiş ve başlangıçlara şahit olabiliriz.

Politika, sanat, spor camiası, eğlence sektöründe tanınmış bilinen halkın gözü önünde olan kişiler ile ilgili skandallar, şok edici gelişmeler duyabilir ya da kayıp haberleri alabiliriz.

Kadın cinayetleri, şiddet mağduru kadınlara yönelik hassasiyetler bu dönemde daha çok gündeme gelebilir. İç siyaset, politika ve muhalefet partileriyle ilgili önemli ve kısıtlayıcı bir gündem ortaya çıkabilir.  Toprak bütünlüğü, iç güvenlik konularında ülkemiz, uluslararası ilişkiler ve müttefikleriyle olan bağlantılarında daha aktif roller almak durumunda kalabilir.  

Tutulma yöneticisi olan Mars ülkemizin 12. Evinde ve halkı anlatan Ay’a oldukça yakın pozisyonda. Halktan gizlenen birçok bilginin ifşa olacağı, casusluk ve istihbarat faaliyetleriyle ilgili uluslararası birtakım davaların gündeme gelebileceğine işaret etmektedir.

Tutulma yöneticisi olan Mars, Al Hecka sabit yıldızı ile etkileşimde. Bu yıldız şiddet, bencillik, aile içi sorunlar, cinsel anomaliler, kontrolsüz tutku ve öfkeyle ilişkilendirilmiştir. Medikal astrolojide ise akciğerler ile ilgili olumsuzlukları anlatır.

Son olarak;

Evrenin varlığını idame ettiren iki  büyük olgu güç ve dönüşümdür. Güç istenç algısı ve dönüşüm arzusu denince aklıma iki isim gelir. Biri “geride bıraktığım ne varsa kül, ateş benmişim demek ki” cümlelerinin sahibi delilik ve dahilik arasındaki sınır çizginin derin ve tehlikeli sularında gezen ve Astrolojik haritasında keskin bir Akrepsi temaya sahip olan Nietzsche. Diğeri ise artık toplumun biçtiği kostümü giymez ve rollerini yerine getiremezsen eğer sistemin sana nasıl kırmızı kart gösterip seni yok edişini Dönüşüm isimli muhteşem yapıtıyla Gregor Samsa’nın böcekleşmesiyle görürüz.

Takıntılı bir benlik arzusu, gücü tanrısallaştırma, kendini ve etrafını sabote etme isteği ve yer altı çöp konteynerı gibi derinlere gömülmüş, görüntü kirliliği yaratmayan ancak herkesin kendi kurtuluş hikayesini yazmaya başladığı o çürümüş an Akrep burcunu tanımlayan sözcükler.

Evet insanın bir kez de olsa gitmesi ve hayata oradan bakabilmesi gereken mekan yer altı. En azından yukarıda kazanmak istiyorsa.

Yıldızların Düşlediklerinizi Gerçek Kılması Dileğiyle

EMİNE GÜCEK

MİNERVA EMİNE GÜCEK AKADEMİ

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: