KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ASTROLOJİK ETKİLERİ 2023 YILI TÜRKİYE /Emine GÜCEK

Sevgili dostlarım,

Acıyı bal; kara suyu ve sıratı yol eylediğimiz günlerden geçmekteyiz.

En çok iyileşirken acırmış yaralar ve aslında bu yara izleri ruha giden yolun kurtuluş öyküsüymüş. Kapanan her kapı, aslında bir yolculuğun varma, olma hikâyesini de içinde barındırmış meğer.

Defalarca kez başlayıp her defasında yarım bıraktığım bu yazımı sizlerden gelen yoğun istekle, önümüzdeki dönemlerde bir nebze de olsa bulunduğumuz sürecin sizlere ışık olabilmesi için kaleme almaktayım. Zira depremi birebir yaşayan biri olarak biliyorum ki sözün tükendiği demlerdeyiz.

Bu yazımın ilk bölümünde birçoğumuz için “ ruhun karanlık gecesi” olarak tanımlayabileceğim 6 Şubat 2023 saat 04.17 de meydana gelen deprem felaketinin nedenlerini Astrolojik- Astro Kartografik-Bilimsel-İstatistiki-Ezoterik bağlantılarla açıklayacağım.

Yazının ikinci bölümünde ise önümüzdeki günlerde bizleri bekleyen etkileri,  gerçekleşecek olan gezegen dizilimleri, tutulmalar, jeomanyetik aktiviteleri klasik ve modern Astroloji gelecek öngörüm tekniklerini farklı başlıklar kullanarak yorumlayacağım.

Kova çağının ayak seslerini fazlasıyla hissettiğimiz bu günlerde aslında insanlığı zor ve acı da olsa daha büyük bir bilinç geçişi ve dönüşümüne hazırlayan Güneş sistemindeki manyetik kayma dünyadaki büyük değişimlerin habercisi. Tıpkı 12 bin yıl öncesinde olduğu gibi (Göbeklitepe’nin inşa edildiği dönemler) başka bir plazma olayının tetikleyicisi gibi görünmekte.

Sismologlar ülkemizde ve bölgemizde bulunan sismik aktivitenin aylarca devam edeceğiniz ifade ediyor. İlaveten Arap-Avrupa ve Asya tektonik levhalarının sınırına yakın ülkeler de sismik boşlukların hareketlenmesinden endişe ediyor.

Gezegensel dizilimlerin istatistiki olarak da ne denli ciddi çalıştığını gördüğümüz bir deprem felaketi yaşadık. Zira ülkemizde yaşadığımız bu deprem felaketinin geçmişte yaşadığımız mega depremlerden 17 Ağustos 1999 İstanbul depremi ve 27 Aralık 1939 Erzincan depremi ile benzer gezegensel hizalanmaların olduğunu görüyoruz.

Yaşadığımız bu deprem Mercalli şiddet ölçeğine göre IX (yani oldukça şiddetli) ve 7.8 büyüklüğünde ve tarihte Türkiye’yi vuran en güçlü deprem olan 1939 Erzincan depremiyle bağlantılıdır.

Depremi tetikleyen noktalar;

Akrep Boğa Aksında Gerçekleşen Güneş ve Ay Tutulmaları

Tutulma anı haritalarındaki gezegensel açıları ve sabit yıldızları değerlendirmek dünyadaki doğal felaketleri öngörebilmek için kullanılan yöntemlerden biridir ve başlangıç noktası olarak bu yöntemi kullanacağız

Güneş ve ay tutulmalarının bu haritalardaki açılardan gezegenlere bakmak, dünyada doğal afetlerin meydana gelebileceği alanları bulmak için bize iyi bir astrolojik başlangıç noktası sağlar. Ortalama 18 aylık süreç içerisinde gerçekleşen tutulmalar ender görülen gökyüzü olayları olmakla birlikte kişisel ve kolektif düzeyde değişimin hatta evrimin gerçekleşebilmesi için katalizör görevi üstlenen, kadersel etkileri barındıran arınma dönemleridir.

Ülke haritalarında ve bireysel haritalarda tutulmalar etkilerini tutulma anında göstermekten ziyade “ana senaryoyu” ortaya koyar ve sonrasında tutulma derecesinin tetiklendiği, ilerletimler, yeni ay, dolunay ya da başka bir gezegen transitinin etkisiyle açığa çıkarırlar ve ortalama 18 aylık süreçte ulusun yaşayabileceği olası etkileri ortaya koyar.

Tutulma etkilerinin ortaya çıkacağı zaman ile ilgili farklı görüşler vardır. Bu yazımda 13. Yüzyılın ünlü matematikçi, astronom ve astroloğu Bonatti’nin tutulma etkisinin ortaya çıktığı zaman hesaplama yöntemini kullanacağım.

Astrolojik bağlamda Güneş tutulmaları ani, yeni başlangıçlar, beklenmedik haberler getirme eğilimindedir.

Ay tutulmaları ise dramatik bitişler, sonlanmalar ile ilintili olup Dünya Astrolojisinde genellikle geniş halk kitleleriyle ilintilidir.  Genel olarak kitlesel felaketlerde Ay tutulması daha etkili ve tetikleyici bir pozisyondadır.

19 Ocak 2022’de Ay düğümlerinin Akrep Boğa aksına geçmesiyle birlikte 2022 yılında gerçekleşen tutulmalar Akrep ve Boğa burçlarında gerçekleşti. Bu bizler için oldukça önemli zira ülkemizin doğum haritasında Akrep burcunda birçok gezegen yığılımı var. Bunun anlamı ise ülkemizi çok daha derinden etkileyecek konuları ortaya çıkaracak olmasıdır.

2023 yılında gerçekleşecek olan tutulmalar ise Akrep Boğa ekseninden Koç Terazi eksenine doğru ilerleyecek. Yazımın ikinci bölümünde 2023’te gerçekleşecek olan tutulmaları ve etkilerini inceleyeceğim.

25 Ekim 2022 Akrep’te Tutulan Güneş

Aşağıda 25 Ekim 2022 saat 13.48’de Ankara’ya göre çıkarılmış tutulma an haritasını görmektesiniz.

 Ülkemizin doğu illerinden de izlediğimiz Güneş tutulması’nın gölge yolunu aşağıdaki görmekteyiz.

Doğal afetleri incelemenin bir başka yolu astro-kartografi sistemine göre ana eksenlere (AS-DS ve MC-IC) hangi gezegenlerin yerleştirildiğine bakmaktır.

25 Ekim’de gerçekleşen Güneş tutulmasında Türkiye’nin Astro Kartografik haritasında gezegensel hatlarda gözlemlediğimiz depremlerle ilişkilendirilen Uranüs’ün ana eksenlerden dip noktasıyla, yıkım ve yeniden yaratımı temsil eden Pluto’ nun ise yükselen ile etkileşimde olduğunu görüyoruz.

Tutulma Akrep burcunun 2 derecesinde, 124 numaralı Saros serisine ve Güney Ay düğümü etrafında gerçekleşmektedir. Tutulmanın Güney düğüm etrafında gerçekleşmesi bırakma, sonlanma, bitiş, salıverme enerjilerini taşır.

Astrolojik bağlamda Akrep burcu, yıkım, ölüm ve yeniden inşa etme sürecini anlatır.  Ulusumuzun doğum haritasında da Akrep burcunun etkisinin çok fazla olduğunu ifade etmiştim. Akrep, Anka Kuşu, Phoenix semboliğidir ve bu nedenle biz her zaman;

“Anka Kuşu gibi küllerimizden yeniden doğarız”

Dünya Astrolojisinde depremler ve doğal afetlerde 4. evin özel bir önemi vardır. Zira bu ev ülkenin temellerini, kara ve hava durumunu, tektonik hareketlerini, mülkiyeti, taşınmaz malları, toprağı, doğal kaynakları, arazileri, tarım ürünlerini, binaları ve o ülkede yaşayan halkı temsil eder. 4. evin sahibi Dünya’nın da burcu olan sabit nitelikte Boğa burcu kesmekte.

İncelediğim deprem an haritalarında Aslan, Kova, Boğa ve Akrep gibi sabit burçların çok daha aktif olduğunu gözlemledim. Zira 1999 Gölcük depremi ve 1939 Erzincan depremlerinin olduğu yıllarda da  de tutulmalar sabit burçlarda gerçekleşmişti.

25 Ekim 2022’ de gerçekleşen Güneş tutulması da sabit burçlardan biri olan Akrep’te gerçekleşti. Sabit burçlarda gerçekleşen tutulmalar genellikle jeolojik ve tektonik hareketlerle ilgilidir.

Ezoterik bağlamda bağlamda bu 4 burç Aslan-Kova-Akrep-Boğa Armegeddon’u başlatacak mahşerin 4 atlısını sembolize eder. Ayağa kalkma yani Kıyam-Et yedi mührün açılması ile birlikte ortaya çıkacaktır ve yedi mührün ilk dört tanesi mahşerin dört atlısı, dört meleği olarak bilinir.

Boğa- Aldebaran Doğunun gözcüsü (Michael, Mikail)

Akrep- Antares Batının gözcüsü (Oriel,Azrail )

Kova (Balık) Fomalhaut Güneyin gözcüsü (Gabriel, Cebrail)

Aslan- Regulus Kuzeyin gözcüsü (Raphael, İsrafil)

Tutulma anı haritasında 4. ev girişindeki Uranüs bozulma, kaos, doğal afetler, isyanlar, tektonik hareketlerle ilintilidir. Bu gezegenin kadersel etkileri barındıran Ay Düğümleri ile açılanması “olayın (deprem)” kitlesel boyutta ve halkın kaderinde önemli bir yol ayrımının olacağının işaretçisi ve mega deprem yaratma olasılığını çok daha fazla artıran bir parametre olarak karşımıza çıkmakta.

4. ev lordları yani yöneticilerine baktığımızda ise halkı temsil eden Ay ile bir ülkenin genç kızları kadınları ve finansın evrensel temsilcisi Venüs temel ve tesadüfi asaletler bağlamında zor pozisyonda.

Tutulma yöneticileri malefik yani kötücül olarak ifade ettiğimiz Mars ve Satürn. Satürn’ün haritanın yükselen yöneticisi olarak birinci ev alanında olması ülkenin, halkın genel refahı ile ilgili kısıtlayıcı, zorlayıcı koşulların olabileceğine işaret etmektedir.

Mars ise Güneş tutulmasının yöneticisi ve 5. Ev alanında ve İkizler burcunda konumlanmakta. Bu dönemde gerilemeye hazırlanan Mars’ın dikkat çeken bir başka yönü ise 22 Ekim 2022 ile 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında sınır dışı olması. Mars’ın sınır dışı olması kontrolsüz bir enerji ve güce işaret eder.

İngiliz astrolog Raphael deprem ile ilgili tahminlerinde Mars’ın e bir dış gezegenle açısının olduğuna ifadeleri vardır ve an haritasında aktif olan kontrolsüz Mars’ın Neptün karesi petrol, doğalgaz ve enerjinin geleceğine dair sorunların dünya genelinde finans piyasalarını daha çok sıkıntıya sokabileceğini anlatmaktadır.

Güneş tutulması Akrep burcunun 2 derecesinde yani ilk dekanında yer almaktadır.

Akrep burcunun ilk dekanında gerçekleşen bu tutulma için, William Lilly şunları ifade eder; anlaşmazlıkları, savaşvari kargaşaları, tutsaklıkları artırır; perde arkasından yapılan ihanetler ve entrikalarla ilgilidir.

Sephiral ise Akrep burcunun ilk dekanında gerçekleşen Güneş tutulmaları için korkunç tufan, yıldırım ve fırtınalar ve deprem demektir.” İfadelerinde bulunur.

8 Kasım 2022 Boğa Burcunda Ay Tutulması

8 Kasım’da gerçekleşen Ay tutulması tam bir tutulmadır ve tam tutulmalar oldukça güçlü bir etkiye sahipti. Ay tutulmalarının dramatik bitişler, sonlanmalar ile ilintili olup Dünya Astrolojisinde genellikle geniş halk kitleleriyle ilintili olduğunu ifade etmiştim.   

Aşağıda Ankara’ya göre çıkarılmış Ay tutulması an haritasında oldukça dikkat çekici görünümler var.

Öncelikle haritanın yükselen çizgisi üzerinde bulunan Satürn dikkat çekici pozisyonda ve sabit burçlardan biri olan Kova’da konumlanmış. Ülkeler Astrolojisinde yükselen yani 1. ev alanı haritanın en önemli noktalarından biridir, zira haritanın temel ana başlığını verir ve oldukça önemli olaylara işaret eder. Ülkenin bütününü, ülke halkını, genel refahı,  sağlık durumunun bütünüyle anlatan bu ev alanında baskı, kontrol, kısıtlanma temalarına işaret eden sıra dışı bir Satürn’ü (Kova) görmekteyiz. 

Sismik hareketlerde 4. ev alanı öncelikli bir öneme sahiptir demiştim. Çünkü bu ev alanı, toprağı, madenleri, binaları, hava durumunu ve muhalefeti temsil eder. Tehlike ve agresyon gezegeni Mars’ın bu evde olması tetikleyici bir etki olarak karşımıza çıkmakta.

4. evi değişken burçlardan İkizler burcu kesmekte ve yöneticisi Merkür tutulmaya eşlik etmekte. Mekür’ün kadersel Güney Düğüm ile kavuşumu ve toprağın burcu Uranüs ile zorlayıcı pozisyonu mega depremleri ve kitlesel felaketleri anlatması açısından dikkat çekici. Uranüs, statükonun ani bozulmasını temsil eder.

Tutulma esnasında başrolde olan Ay’ın ve kadersel Ay düğümünün Satürn doğasında olan Menkar sabit yıldızı ile etkileşimini görmekteyiz. Bu yıldız hastalık, yıkım, servet kaybı, hırsızlık, akraba kayıpları, hayvanların ölümü gibi kelimelerle ifade edilir.

Depremi temsil eden 4.ev yöneticisi Merkür ve tutulmanın aktörlerinden Güneş şiddet, suç ve hastalıklarla ilişkilendirilen Zuben El-Cenubi ile etkileşimde. Bu yıldız Vehlow’a göre “savaş zamanlarında mülke el konulmasını” anlatır.

An haritasında ülke haritalarında finans, çiftçilik ve tarım yoluyla oluşan ulusal kaynaklarını, kadınlarını ve genç kızlarını temsi eden ve zor pozisyonda olan Venüs Zuben El Şimali yıldızı ile etkileşimde. Bu yıldız denge, ilahi adalet kavramı ile bağlantılı olup, İbranice “Heth”  harfi ile ilişkilidir. Seçimlerin, hayattaki duruşumuzunseçimleriyle yüzleşmek anlamına gelir.

Depremlerin Gerçekleşme Zamanı Ne Oldu

Tutulmanın etkilerinin ortaya çıkmasının tutulma derecesini etkileyen bir gezegensel geçiş, yeni ay ya da dolunay olduğunu ifade etmiştim. Bunun yanında tutulma etkilerinin ortaya çıkacağı zaman ile ilgili farklı görüşler vardır. Bu yazımda 13. Yüzyılın ünlü matematikçi, astronom ve astroloğu Bonatti’nin tutulma etkisinin ortaya çıktığı zaman yöntemini kullanacağım.

Bonatti’nin yöntemine göre tutulma süresi kaç saat ise her bir saati 1 ay olarak alır, dakikayı ise 1 gün olarak hesap eder.

8 Kasımda gerçekleşen Ay tutulmasının başlangıç ve bitişi arasındaki süre 5 saat 54 dakikadır. Buradan hareketle ; 5 ay ve 54 gün toplamı 178 eder. Yani tutulmanın etki süresini Bonatti’nin yöntemine göre 178 gündür.

Tutulma gününden itibaren 178 günü saydığımızda etki süresinin tutulma günü olan 8 Kasım 2022’den 5 Mayıs 2023’de dek devam edebileceği olasılığına işaret ediyor.

Tutulmanın etkilerinin ciddi bir biçimde ortaya çıkacağı zamanlama ise ilginç. Etki süresinin yani 178 takvim gününü ikiye böldüğümüzde 89 takvim gününe işaret eder. Bu ise 8 Kasım 2022 den bu günün ortalama değerini hesaplarsak; 178’i 2 ye böleriz ve 89 takvim gününü buluruz.

Tutulma etkisinin takvim ortalamasını hesapladığımızda yani en yoğun ortaya çıkabileceği etki tarihi ise depremin gerçekleştiği tarihe çok yakın olan 3-4 Şubat 2013’e işaret ediyor. Yani riskin en yoğun olduğu zaman dilimi 3-4 Şubat civar tarihleri olarak karşımıza çıkıyor ve deprem 6 Şubat’ta gerçekleşti.  

8 Kasım 2022’de gerçekleşen Ay tutulmasının etki süresi bu yönteme göre 5 Mayıs 2023 e dek devam etmekte.

Sonrasında ise ilerleyen sayfalarda etkilerini yazacağım 2023 yılında 4 tutulma gerçekleşiyor.

Bu tutulmalar

20 Nisan 2023 Koç Burcunda Güneş Tutulması

5 Mayıs 2023 Boğa Burcunda Ay Tutulması

14 Ekim 2023 Terazi Burcunda Güneş Tutulması

28 Ekim 2023 Boğa Burcunda Ay Tutulması

Depremi Tetikleyen; 5 şubat 2023 Aslan Dolunay’ı

Yazının başlangıcında tutulmaların tetiklenmesi için tutulma derecesi üzerinde yeni ay, dolunay ya da bir gezegen geçişinin olması gerektiğini ifade etmiştim.

Astrolojik ve bilimsel bağlamda Ay ve Ay evreleri oldukça önemlidir ve güçlü sismik sarsıntılar da dâhil birçok dünyevi olayla bağlantılıdır. Yeni Ay ve dolunay evresinden 1 ya da 2 gün önce bilimsel olarak da gezegenimizin etrafındaki manyetik alan çizgileri değişir ve manyetik alan kuvveti 10 kat artar.

Ay’ın çekim gücü okyanuslardaki gel git olayını etkilemesine benzer şekilde tektonik plakaları da etkileyici bir güce sahiptir. Bizler Ay altı âlemde yaşıyoruz ve Ay maddeyi temsil eder, en hızlı hareket eden gökcismidir.

Ülkeler astrolojisinde birçok önemli olayın tutulmayı tetikleyen Ay evresiyle ( yeni ay ya da dolunay)  bağlantılı olduğunu gözlemledim. Zira 1939 Erzincan depremi gerçekleşmeden saatler önce Yengeç burcunda dolunay; 1999 Gölcük depremi gerçekleşmeden birkaç gün önce ise yeni ay (tutulma) gerçekleşmişti.

Aşağıdaki haritada depremden saatler önce gerçekleşen 5 Şubat 2023 Aslan dolunay’ı haritasını görmekteyiz.

Dolunay haritasında depremi, sismik sarsıntıları ifade eden 4. Ev yöneticisi aşırılıkların gezegeni Jüpiter’dir. İncelediğim güçlü sismik sarsıntıları anlatan haritaların çoğunda Jüpiter’in büyütücü etkisiyle oldukça aktif olduğunu gözlemledim.

Jüpiter haritanın önemli noktalarından biri olan köşe evde, anilik, tehlike kelimeleriyle anlattığımız Koç burcunda ve kolektif yaraları, acıları anlatan Chiron ile kavuşumda. Çok daha çarpıcı bir nokta ise yaraları ve acıları temsil eden Chiron hattı deprem bölgesinden geçmekte.

Aslan dolunayı haritasında depremlerin klasik göstergesi Mars ile modern göstergesi Uranüs arasında zorlayıcı bir açı kalıbı var.  

Dikkat çekici bir başka nokta da depremin klasik göstergesi olan Mars mahşerin 4 atlısından biri olan Aldeberan ile etkileşimde.

Boğa(Alef) takımyıldızı ile ilişkili olan bu yıldız ezoterik öğretilerde Boğa’nın tanrının kızgın, kırmız gözü ve Mikail ile temsil edilir.

Dolunay daha evvel de etkilerini ifade ettiğim gibi sabit bir burç olan Aslan’da gerçekleşti.

6 Şubat 2023 Sonrasında Astrolojik Bakış

Yukarıda incelemiş olduğumuz harita örneklerinden de anlaşıldığı gibi Uranüs’ün ülkemizin haritasında oldukça önemli olduğunu ifade edebiliriz.

Boğa burcundaki Uranüs’ün özellikle 12 ile 19 dereceleri arası hassas olan noktalar. Bu derecelerin tetikleneceği en yakın tarihler ise

7 Mart 2023’te 15 derece Başak dolunayı

5 Mayıs 2023’te 14 derece Akrep Dolunayı (Ay tutulması)

2023 yılı Nisan ayına dek Uranüs,Türkiye Cumhuriyetinin Venüs’ü ile zorlayıcı açısına devam ediyor ve bahar aylarında ise yeni tutulma dönemine giriyoruz.

21 Mart 2023 Türkiye Ingress Haritası ve Önümüzdeki 6 Aylık Süreç

Ülkeler astrolojisinde gelecek öngörüm yöntemlerinden biri de kadim dönemlerden beri kullanılan Güneş’in Koç burcuna geçiş an’ı haritasıdır. Güneş’in Koç burcuna geçiş zamanı Astrolojik bağlamda yeni bir yıla geçişi anlatır ve bu yöntemde ülkenin geleceği, halkın ve yöneticilerin durumu gibi noktalar yorumlanır.

Aşağıda 21 Mart 2023 ‘te Güneş’in Koç burcuna geçişini yani Ankara’ya göre çıkarılmış Güneş Koç Ingress Haritasını görmekteyiz.

Haritanın yükselenini değişken burçlardan Yay kesmekte. Bunun anlamı bu haritanın etkili olacağı zaman dilimi 6 aylık süre içerisinde yaşanabilecek olası etkileri ifade eder.

Haritada 4. Evde bulunan gezegen yoğunluğu ülke gündeminin ana başlıklarının önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde yeraltı ve su kaynakları, iklim koşulları, inşaat, taşınmaz mülkler, tarım ürünleri, muhalefet partisi gibi konuları olacağını ifade edebiliriz.

Güneş Koç Ingres haritasında Ay’ın pozisyonu genel olarak halkın dikkatinin nereye odaklanacağını ifade etmesi açısından önemlidir. Ay’ın Neptün ve Mars ile aldığı görünümler sular, sıvılar, petrol, donanma ve orduyla bağlantılı yaşayabileceğimiz birtakım gerilimlere işaret edebilir. Mars Neptün gerilimli açısı ülkeler astrolojisinde doğa felaketlerine de işaret eder.

Ülkeyi temsil eden Jüpiter Chiron ile kavuşumda. Bu pozisyon ise ülkenin aldığı kolektif acıları, bu acılarla yüzleşmek durumunda olmasına işaret ediyor.

Ay, halkın psikolojisini, içinde bulunduğu koşulları ve huzurunu anlatır. Manipülatif haberler ve bilgi kirliliği bu dönemde algı yönetiminin bir parçası olabilir. Bu nedenle her türden yanılgı yaratabilecek konuya dikkat etmeli, okuduğumuz ya da duyduğumuz bilgileri muhakkak zihin süzgecinden geçirerek gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor.

Ay Neptün kavuşumu sahtekarlık, yolsuzluk, dolandırıcılık, skandallar hayal kırıklıklarıyla birlikte doğru kullanımı empati, şefkat ve manevi değerlerle birlik bilincine doğru evrilmeyi ifade eder.

Ingres haritada 7. Evde bulunan Mars yabancılarla bağlantılı sorunlar nedeniyle dış ilişkilerimizde uluslararası birtakım zorluklar yaratabilir.

Demokratik eğilimler ve siyasal duyarlılık önümüzdeki 6 ay içinde daha hassas hale geliyor. Hükümet, muhalefet partileri ve seçimler ile ilintili radikal kararlar alabilir.

Güney Ay düğümü haritanın 11. Evinde. Yasama organları, parlemento ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili radikal birtakım kararlar alınabilir. Müttefik ülkelerimizle olan ilişkileri gözden geçirmek durumunda kalabiliriz.

20 Nisan 2023 Kritik Derecede Gerçekleşecek Güneş Tutulması

20 Nisan 2023’te saat 07.12 de Koç burcunun 29 derecesinde bir Güneş tutulması gerçekleşiyor. Tutulmanın 29 derecede olması sadece ülkemiz açısından değil dünya çapında da büyük gelişmelerin başlangıcı ve olayların tetiklenmesi anlamına gelir. Zira astrolojide 29 dereceler yaşama karşıdır ve kriz enerjisini ifade eder. Astrolojik döngüler bağlamında incelediğimizde bu tutulmalar serisinin ve derecelerinin 1939 yılındaki Büyük Erzincan Depreminin olduğu yıldaki tutulmalarla oldukça benzer özellikte olduğunu görüyoruz.

Bununla birlikte birebir olmasa da 29 derece Koç burcundaki en son tutulma 2004 yılında gerçekleşti. O yılı gözden geçirdiğinizde hayatınızdaki olayları değerlendirdiğinizde benzer birtakım özellikler ipucu olabilir.

20 Nisan 2023’ te gerçekleşecek olan tutulma Güney/Doğu Asya, Avustralya, Pasifik, Hint Okyanusu, Antarktika’dan gözlenebilecek.

Aşağıda Ankara’ya göre çıkarılmış olan Güneş Tutulmasını görmektesiniz.

Tutulma haritasında 12. Ev de kümelenmiş gezegenlerin 12. Ev alanında konumlandığını görüyoruz. Bu ev alanı gizli olan şeyler, hastaneler, hapishaneler, casusluk ve terör faaliyetleri, iltica merkezleri, gizli topluluklar ile ilgilidir.

Tutulma yöneticisi Mars Yengeç burcunda konumlanmış ve Sirius ile kavuşum pozisyonunda. Sirius ile ilgili detaylı bilgi için “İsis’in Gizemli Yıldızı Sirius” isimli makalemi linki tıklayarak okuyabilirsiniz.

Mars’ın Sirus ile Yengeç burcunda ve 3. Ev alanındaki etkileşimi ülke güvenliği ve yakın komşularımızla ilişkilerde hırs, agresyon ve saldırganlık eğilimine karşı dikkat etmemiz gerektiğini ifade etmekte. İletişim araçları, toplu taşıma, internet ağları, yollar, köprüler, otomobiller ve birtakım kazalar gündeme gelebilir.

Yükselen yöneticisi Venüs Aldeberan ile kavuşum poziyonu ülkece dürüstlükten ödün vermememiz gerektiğine işaret etmektedir. Tutulma Türkiye Cumhuriyetinin parlamento, meclis ve yasama organlarını, sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren noktalarda sert, geri dönülmez ve radikal birtakım kararları gündeme getirebilir.

Güneş tutulmasının Astro kartografik hatlarını incelediğimizde Asc Uranüs ve Mc Pluton hattının aktif olduğunu görüyoruz. Bu hatların kesiştiği nokta ise Akdeniz yakınlarındadır. Dolayısıyla sonbahar tutulmalarına dek bu bölgede sismik hareketlenmeler görülebilir. Aşağıda 20 Nisan 2023’te gerçekleşecek Güneş tutulmasının Astro Kartografik haritasını görmektesiniz.

5 Mayıs 2023 Akrep Burcunda Ay Tutulması

2023 yılının ikinci tutulması 14 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulma Uranüs ile etkileşimde olması nedeniyle dikkat edilmesi gereken, tehlikeli bir tutulma. Zira yaşamış olduğumuz depremlerin tetikleyicilerinden biri de Uranüs.

Tutulmanın etki süresini Bonatti’nin yöntemine göre hesapladığımızda;

Tutulmanın başlangıç ve bitişi arasındaki süre 4 saat 18 dakika. Bu süreyi takvim günü olarak 1 saat, 1 ay, dakikayı ise gün olarak hesapladığımızda toplam 138 güne ulaşıyoruz. Dolayısıyla Ay tutulması 5 Mayıs 2023’ten 20 Eylül’e dek etkili olacak. Bu günlerin ortalamasını aldığımızda ise tutulmanın potansiyelde yoğun olarak ortaya çıkma tarihleri 13 Temmuz civar tarihler olarak karşımıza çıkıyor.

Ay tutulması haritasını Astrokartografik yöntemle incelediğimizde ise doğa felaketleri, tektonik hareketlenmeler ile ilgili IC Satürn hatının 32 Doğu meridyeninden geçtiğini görüyoruz. Bu bölge Kuzey Anadolu Fay hattını tetikleyebilir.

Emine GÜCEK

MİNERVA EMİNE GÜCEK AKADEMİ

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: