SATÜRN BALIK BURCUNDA TÜRKİYE, GELECEK DÜNYA VE BİREYSEL ÖNERİLER/Emine GÜCEK

Yanlışlar yaptın çokça, doğrular yanlış olunca

Bilinmezlikte altın çağ, bu çağ

Yolunda gitmiyorsa, yoldan gitmezsin sende

Açarız bi kaç patika, sen korkma

Emir Can İğrek/Zemin

26 yıl sonra Satürn Balık burcuna geçti yeni bir şafak doğuyor.

Geçtiğimiz iki buçuk yıl Kova burcunda olan zamanın lordu Satürn bize teknolojinin gücünü uzaktan kullanarak (uzaktan, dijital, hibrit eğitim) zamanı nasıl daha kaliteli verimli kullanabileceğimizi öğretti. Satürn 7 Mart 2023 ile 14 Şubat 2026 yılları arasında ise Balık burcunda bize zamanımızı nasıl harcadığımız konusunda bir sınava tabi tutarak zaman konusunda bizi daha dikkatli olmamızı adeta emreyleyecek.

Zamanın lordu Balık’ta iki seçenek sunar. Ya her şey ya da herkeste kendini kaybet ya da seni özgürleştiren bir adımla başla. 2026’ya dek bizlere başlangıçta kaotik bir uçuruma düşme hissini verecek olan Satürn Balık burcunda form ve yapı eksikliğini anlatır. Ancak zamanın efendisi olmadan potansiyelimizin farkına varamaz, yaşamın zor gerçekleriyle başa çıkabilme gücümüzü, sorumluluğumuzu ele alamayız.

Satürn Balık Devrimi ve Gelecek Dünya

Tıp ve psikoloji bilimine dair geleneksel tıbbi değişkenlerin yanında hastalık kavramı fonksiyonel tıp, fitoterapi gibi kadim tıp yaklaşımları ve bütüncül iyileşme yöntemleri daha çok gündemimizde olacak, zira Platon’un da ifade ettiği gibi bütün iyi olmadan parçayı iyileştirmek mümkün değildir. İlaç endüstrisinde belirgin düzenlemelerin gerçekleşeceği bu dönemde akıl sağlığı ve bağımlılık tedavilerinde manevi iyileşme yöntemleri kullanılabilir.

Epilepsi, Multipl skleroz(MS), kemoterapi uygulamaları ve Tourette sendromu olarak bildiğimiz istem dışı gerçekleşen tiklerin tedavisinde tıbbi esrar yani kenevir kullanımı yaygınlaşabilir.

Simülasyona dayalı tasarım teknolojileri sağlık ve tıp alanında daha çok kullanılmaya başlayacak. Gut, tümörler, ayaklarla bağlantılı problemler, nedeni belli olmayan ve tedavi edilemeyen rahatsızlıklar, alkolizm, vücut spazmları, zayıflamış sinir sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisiyle ilgili yeni ve teknolojik yöntemler açığa çıkabilir.

Kenevir bazlı pil konseptleri günümüz dünyasında yerini alabilir.

Dünya genelinde toplumcu (Kolektivist) bir dünya görüşüne sahip olan bireyler, gruplar, ortak değerler, sosyalizm, komünizm gibi ideolojik siyasi hareketlerde artış gözlemlenebilir.

Yaşamsal öneme sahip olan ilaçların bulunması zorlaşabilir ve dünya genelinde ilaç(Balık) kıtlığı(Satürn) artabilir.

Mavi enerji yani deniz suyu ile nehir suyu arasındaki tuz konsantrasyonu farkından enerji üretimi yaygınlaşabilir.

Sosyal ağlar, dijital platformlar bireylerin yaşamsal sorunlarıyla baş etme mekanizmalarını yok eden sanal bir kaçış unsuru haline gelebilir.

Satürn Balık sürecinde intihar, toplu intihar vakalarında artış gözlemlenebilir

Akarsular, göller, okyanuslar ve göllerin sosyal siyasal biyolojik ve çevresel konumunun belirlendiği, suyun canlı yaşamındaki ve politik ilişkilerdeki önemini anlatan Hidropolitik yani su ve politikayla ilişkili alanı daha çok önem kazanabilir. Daha fazla temiz suya ihtiyaç artacak ve su kaynaklarındaki kirlilik toplu canlı ölümlerine neden olabilir.

Deniz kazaları, donanmayla bağlantılı konular öne çıkabilir. Zira benzer dönemde geçmişte modern deniz tarihinin en büyük kazası yaşandı ve M/S Estonia feribotu Baltık Denizi’nde battı; 852 kişi öldü.

Demografik ve ekonomik büyümeyle bağlantılı olarak suyun önemi artarak su kaynaklarındaki dengesizlik daha belirgin hale gelecektir. Yağış dengesizlikleri bazen aşırı yağışlar, su taşkınları, tsunamiler bazen de ciddi kuraklık seviyeleri gibi iklim dengesizlikleri ortaya çıkacaktır.

Dünyevi astrolojide, Satürn’ün Balık burcundaki geçişi çok fazla soğuk ve nem getirebilir. Satürn Balık burcunda aynı pozisyonda iken 1996 yılında ülke tarihinde yaşanan en büyük kar fırtınalarından biri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyılarında yaşam felç oldu; 150’den fazla kişi öldü. Tanzanya’nın batısındaki Mwanza kasabası yakınlarında, dünyanın ikinci en büyük gölü olan Victoria Gölü’nde bir teknenin alabora olması nedeniyle yaklaşık 1.000 kişi yaşamını kaybetti.

Karbon tarımı olarak da bilinen rejeneratif tarım, iklim krizine çözüm bulabilmek adına daha da yaygınlaşabilir.

Çöllerin ve kurak alanların tarım arazisine dönüştürülebilmesi için teknolojik yöntemler geliştirilerek yaygınlaşabilir.

Ceza İnfaz Düzenlemeleri, af yasası ve ceza infaz kurumlarında geçirilmesine karar verilen hüküm sürelerine dair yeni düzenlemeler, ideoloji ve inançla bağlantılı suç ve suçlulara dair kapsamlı bir revizyon gerçekleştirilecektir.

Balık burcu inançlar ve dinler ile ilgilidir. Din ve maneviyatın, ideolojilerin yeniden gözden geçirildiği inanç ve ahlak ile ilgili konuların kaygısal düzeyde daha büyük çatışmalara sebep olacağı zaman dilimlerinde olacağız. İdeolojik ve dinsel kutupsallaşmalar bu dönemde daha da artacaktır.

Akıl ve inanç arasındaki ikilemlerin tavan yapacağı bu dönemde şimdiye dek inandığımız değerlerin çözüldüğünü görebiliriz. Bireyselliğimizi, yeteneklerimizi ve yönümüzü tayin etmekte zorlanabiliriz. İnanç ve hayallerimizin teste tabi olduğu bu süreçte gerçekçi olmayan ne varsa artık çöpe atma vaktinin geldiğini göreceğiz.

Doğru bildiğimizi sandıklarımız ile yanlış olarak addettiklerimizin yer değiştirdiğini göreceğiz. Genel kabul görmüş, popülist, toplumsal birçok bilgi bu dönemde eriyecektir. Bilim ve din arasındaki yaklaşımların ciddi çatışmasına tanık olabiliriz. Buradaki anahtar bilimi reddetmeden, teknolojiden kaçmadan onu insanlığın hizmetine doğru bir biçimde sunmak olacaktır.

Sahtelik barındıran gizli topluluklar, sahte peygamberler ve dini liderlerin güçlerini amansızca kullanıp sonrasında erimelerine ifşa olmalarına tanık olacağız. Ancak sahtelik hiç bir zaman çok uzun sürmemiştir. Çünkü siz  kaçtığınızı zannederken gerçeklik olgusu daha hızlıdır ve köşe başında kıskıvrak yakalar sizi.

Algı yönetimi çerçevesinde basın, televizyon, radyonun yanı sıra, internet, sosyal medya gibi teknolojik araçları siyasi alanlarda neyin gerçek neyin yanlış olduğuna dair yoğun bir bilgi çatışması içine girebilir.

Satürn Balık sürecinin doğru ifadesi kolektif hırsların maddi olandan çok maneviyata doğru odaklanması olacaktır. İnsanlığın unutulduğu bu süreçte yaratılan tüm canlılara şefkatle dokunmak, insanlığın ortak ideallerine dokunarak, evreni kucaklamak kendimizi ve başkalarını dönüştürmekte önemli olacaktır.

Satürn Balık Sürecinde Türkiye

Astrolojik bilgi ve gözlem istatistiki verileri de içinde barındırır. Bu nedenle geriye dönüp baktığımızda Satürn;

Şubat 1935-Ocak 1938

Mart 1964- Mart 1967

Mayıs 1993-Nisan 1996

Yılları arasında bugün bulunduğu aynı pozisyonda yani Balık burcundaydı. 2026 yılına dek ülkemizde akademik kurumlar, üniversiteler, göçmenler, uzak ülkelerle ilişkiler, yasalar, inanç ve ideolojilerle bağlantılı kutupsallaşmalar, medya şirketleri, gazeteciler gökyüzü, gözlem, din, ideoloji ve inanç temelli konuları anlatan alanlarda birtakım sınavlarımıza işaret etmekte. İnanç ve ideolojik tabanlı intiharlar ve suikastlar gündeme gelebilir.

Geçmişte bu dönemde neler yaşanmış göz attığımızda;

1993 Sivas Katliamı olarak bilinen Madımak Oteli’nin yakılması ile 35 kişinin hayatın kaybetmesi

1994 Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın partisinin grup toplantısında, “RP’nin iktidara gelmek için sert mi yumuşak mı, kanlı mı yoksa tatlı mı olacak, buna 60 milyon karar verecek” ifadesi sonrası tepkiler

1994 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçim sonrası ilk toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatiha okumasıyla başlaması

1994 Mehmet Aksoy’a ait heykel Türk örf ve adetlerine uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırtan Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, “böyle sanatın içine tükürürüm” ifadeleri ve heykelin kaldırılması

1994 Aydın Doğan Hürriyet grubunu satın alması

1995Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Harran Ovası’na ilk su verilmesi

1996 Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Eyüp Spor Salonu yanındaki parkta ölü bulunması

1996 Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, Sabancı Center’da vurularak öldürülmesi ve olayı DHKPC nin üstlenmesi

1996 Harçları protesto eden öğrencilerin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 30 saat işgal etmesi ve eylem sonrası çıkan olaylarda 100 öğrencinin gözaltına alınması

gibi olaylara tanık olduğumuzu görmekteyiz

Özellikle 2023 yılı Mayıs Haziran, 2024 yılı Ocak, Şubat aylarında toplumsal ve kadersel Ay düğümlerini tetikleyecek. Ülke genelinde politik, siyasi ve uluslararası arenada birtakım kırılma noktalarının yaşanacağına işaret etmektedir.

Sanat, Satürn Acı ve Ötesi

Düşlerin yıldızlara dek gidebileceği en uzak noktadır belki de hayal kurmak. Hayal ve gerçek ikilemi denince zihnimde beliriverir Tevfik Fikret. Fiziksel varlığın getirmiş olduğu gerçeklik algısına sıkışmış bir beden içinde nefes veren hayallerine sığınır Fikret ve çok sevdiği oğlu Haluk’a der ki:

Acı mıknatısıysan hayatın  “inan Haluk, ezeli bir şifadır aldanmak…”

Zamanın efendisidir Satürn; çünkü yeryüzüne dair olan sorumlulukların kalıcılık ve gerçekçiliğiyle bizi test eder. Sonsuzluğa hükmeder çünkü bu yaşam planından son çıkış kapımızdır.

Zaman efendisi, zamana karşı direnenleri ifade eder. Bu nedenle Satürn Balık sürecinde zaman sınavına dayanan büyük sanatsal yaratıları görebiliriz. 2023-2026 süreci sanatsal bağlamda önemli dönüm noktalarını görme eğiliminde olacağız. Satürn, müzik, film, fotoğrafçılık, moda, şiir, roman ve öykü gibi çalışmaların sağlam bir şekilde inşa edilmesini destekleyecek.

Dijital, sayısal sanat ve yapay zekanın (AL) sağlamış olduğu, üretimde bilgisayarların rol aldığı, fiziksel olmayan nesnelerin üretilmesi ile gerçekleşen sanatsal olanaklar revaçta olacak. Yaratıcılık ruhsal enerji ve teknolojiyle birleşecek.

Tamamıyla yapay zekâ(AL) tarafından üretilen film ya da uzun metrajlı diziye bu dönemde şahit olabiliriz.

Uranüs’ün de Boğa burcunda olmasıyla dijital moda ve hatta doğayla uyumlu ve insan sağlığına zarar vermeyen enerji kaynaklarının minimal düzeyde kullanıldığı eko binaların oluşmasına şahit olacağız.

Satürn’ün Balık burcunda olduğu 1935 ve 1938 yılları arasında Frida Kahlo, Salvador Dali ve Pablo Picasso’nun dünya tarihinde sanat anlayışını değiştiren muazzam sanat eserlerini ortaya koyduğunu görüyoruz. Pablo Picasso tarafından yapılan ve Nazi Almanyası’na ait 28 bombardıman uçağının 1937’de İspanya’daki Guernica şehrini bombalamasını anlatan güçlü sembolizmi ve kaotik yapısı ile trajik anıtsal tablosu ünlü Guernica tablosu günümüzde dahi sanat tarihinin en çok tartışılan eseri olma özelliğini taşır ve Satürn Balık döneminde yapılmıştır.

Buradaki tek sorun evet görenin sonsuza dek hatırlayacağı bazı büyük sanat eserleri olacak ancak acı ve ızdırap süzgecinden geçerek ortaya çıkan yaratılar olacak. Tıpkı Guernica tablosunda olduğu gibi.

Hayal(Balık), Hayat(Satürn) Arasında Bireysel Etkiler ve Öneriler

Balık son burçtur ve sonlanmalar bitişlerle ilintilidir. Bu nedenle son birkaç yıldır hayatımızı öznesi haline getirdiğimiz iş, kişiler, arkadaşlıklar her ne ise eski yapıların dağıldığını göreceğiz

İlişkilerimizde sevgi ve merhamet alma verme dengesinin sınırlarını iyi çizmemiz gerektiren koşullarla sınanabiliriz ve kendimizle bu noktada yüzleşme ihtiyacı hissedebiliriz.

Bu süreçte büyülü(Balık) bir biçimde hayallerimizin gerçekleştiğine tanık olabiliriz.

Korku, acı, utanç, üzüntü, kaybetme korkusu gibi duyguları hissetmemek için izole olma ihtiyacı bir başka ifadeyle yaşantısal kaçınmanın gölgelerine sığınabiliriz. Ancak Satürn buna izin vermeyecektir. Bunu yaptığınız takdirde sonrasında yarattığınız bu zihinsel kaosun sonuçlarıyla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz.

Sezgisel disiplinle duygusal olgunluk ve büyümeyle sınırlarımızı belirlememizde yardım ederek sağlıksız bir biçimde gerçeklikten kaçtığımız alkol, antidepresan ya da kişilere bağımlılık geliştirdiğimiz noktaların sonuçlarını göreceğiz.  Olabilecek en kötü senaryo üzerinden bizlere korku pompalayarak acı ve ızdıraba yönelten manevi ritüeller ve gerçeklik tabanına oturmayan komplo teorilerinden uzaklaşmamız gerektiğini idrak etmemizi sağlayacak.

İşin aslı şu ki yaşamda şikayet etmek, kurban moduna girmek, her şeyin ters gittiğine inanmak kolaydır ve bu noktada kurban rolü keyifli bir roldür. Sebebi ise eylemlerinizin ve seçimlerinizin sorumluluğunu siz almazsınız. Zira bu duruma neden olan hep başkalarıdır ve size kötü şeyler hep kötü insanlar tarafından yaşatılır. Ancak kolay olmayan nedir biliyor musunuz? Ayağa kalkmak ve yine de her şeye rağmen yapmak. Eğer bu son noktaya gelmişseniz evet Satürn Balık dünyasını doğru gerçekleştirmeye hoş geldin der zamanın efendisi. Satürn Balık sürecinde eğer seçimlerinizi sahiplenmezseniz beğenseniz de beğenmeseniz de Satürn bunu sizin yerinize yapacaktır.

İnandığımız ne ise bağlandığımız odur, bağlanmanın nedeni de aslında korkudur. Bu nedenle korku yerine inancı besleyeceğiniz alanları tercih edin. Korkunun sizi durdurmasına izin vermeyin.

Erteleme alışkanlığını bırakın. Günlük, haftalık planlar yapmak ve yeni hedefler koymak bu alışkanlığınızı yok etmede etkili bir yöntemdir.

Zamanınızı etkin ve verimli bir biçimde kullanmalısınız zira kaçmak ya da tembellik eğilimi olayları daha da kötü bir duruma getirecektir.

Lucid dreaming, rüya(Balık) günlüğü tutmanızı önerebilirim. Bu çalışma aktif ve dinamik bir zihin yapısına ulaşmanızı sağlayarak bilincinizi tanımlamakta size destek olacaktır.

Evet ya da hayır demenin sınırlarını çizin.

Organik gıdalara erişim mümkün değilse, şeker bağışıklık fonksiyonunu azalttığı için paketlenmiş veya işlenmiş gıdaların veya takviyelerin, vücudun tanımayacağı her şeyin ve rafine şekerin tüketimini sınırlamaya çalışın.

İhtiyacınız olmayan antibiyotikleri kullanma konusunda bilinçli olmalısınız. Bağırsak florasını düzenleyen el yapımı yoğurt, kefir ve fermente gıdaların kullanımını artırabilirsiniz.

Müzik ve kokun iyileşmenin daha etkili bir şekilde gerçekleşmesi için kişinin rahatlamasına ve endişelerini hafifletmesine yardımcı olur ve konuya dair yapılan bilimsel araştırmalar da vardır. Bu nedenle uçucu yağlar, aromaterapi uygulamaları ve meditatif müzikler size iyi gelebilir.

Meditasyon, iç gözlem ve bilinçaltını keşfedebilmek için yapacağınız çalışmalar Satürn Balık süreci için oldukça etkili olacaktır.

Balık vizyonlarla ilintilidir, Satürn ise gerçeklerle. Bu nedenle fikirlerinizi ve vizyonlarınızı hayata geçirecek yapı ve kuralları belirleyebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki bir şeyin gerçek olabilmesi için önce hayal edilmesi gerekir. Gerçeklik ve hayal gücü arasındaki çizgiyi bulmaya çalışın.

Mistik ve felsefi yolculuk taşlar ve patika yollarla uzayan bir yoldur. Cenneti bulabilmek için bir nevi önce cehennemden geçilir. Sınırlarınızın bulanıklaşmasına izin vermeden kurtarıcı olun. Başkalarına şefkat göstermek için fazlaca fedakârlık göstererek kendinizi şehit etmeyin.

Karşınızdaki sorumluluk gerçekten size mi ait? Gerçekten size ait olan ise alın. Değilse hayır.

Zor başarılan bir şeydir, affetmek. Bireyin gerçekleştirebileceği zor erdemlerden biri de olsa iç huzura kavuşabileceğiniz yegâne yöntem budur. Affetmeyi öğrenin, deneyin.

Her anlamda gerçekçi ve sağlam bir platform üzerinde yürümek, hayal ve gerçek ikilemindeki sınırlarımızı iyi belirlemek durumundayız.

Kitlesel ve bireysel boyutta umut, birlik ve empatiyle bakılan her şey de öz’ün yansımasını görmek ve “bir” olmak zorundayız. Yaradan’ın yaratılanda tecelli ettiği gerçeğini hiçbir zaman unutmadan insanlığı kurtaracak olan tek ilacın empati olduğunu artık “fark” etmek zorundayız.

Dünyadaki var olan kutupsallaşmalar ve güç dengelerinin bizler için hayal kırıklığı yaratması yerine kozmik akışa teslim olmamız ve yıldızların düşlediklerinizi gerçek kılması dileğiyle.

Emine GÜCEK

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: