20-26 MART HAFTASI, HAFTALIK GÖKSEL PUSULA

Sevgili Dostlar, Mutlu Haftalar,

Bireysel ve kolektif bağlamda önümüzdeki 20 yılı etkileyecek Plüton Kova geçişi ve Astrolojik yeni yılın gerçekleşeceği Koç mevsimine bu hafta merhaba diyoruz.

Endüstriyel Oğlak Burcundan;  Evrimsel Kova Burcuna Plüton

İçinde bulunduğumuz yılın en önemli gezegensel geçişi, dönüştürücü Pluto bu hafta, 23 Mart Perşembe itibariyle önümüzdeki 20 yıl kalacağı Kova burcuna geçiş yapacak ve 2044 yılına dek burada kalacak. 2008 yılı Ocak ayından itibaren Oğlak burcunda olan bu gezegen yaklaşık 250 yıl sonra ilk kez Kova burcunda olacak.

Kontrol edilemez, kestirilemez arketiplerini taşıyan Kova, Yeni Ahit’te de adı geçer ve omuzundaki testide sonsuz hayat suyunu taşıyan cinsiyetsiz bir adam, meleksi bir figür ile temsil edilir.

Bizler bugün telekomünikasyon, enerji, biyoteknoloji, yapay zeka ve ademi merkeziyetçilik, metaverse alanlarda yaşadığımız kuantum sıçramasının bir sonucu olarak önümüzde büyük bir küresel değişimin eşiğine girmiş bulunmaktayız.

2008 yılından bu yana Plüton, küresel güç hiyerarşilerini geri dönülmez bir şekilde dönüştürerek Oğlak burcunda kaos ve uyanışı ortaya çıkardı. Plüton Oğlak burcu geçişinde materyalizm, finans sektörü, büyük şirketler, otorite pozisyonundaki kimlikler, yasalar ve yönetmelikler ile bağlantılı konuları gündeme getirerek dönüştürdü. Dahası 2008 yılında Plüton’un Oğlak geçişi Küresel Ekonomik Krizi getirdi ve bu kriz, büyük buhrandan bu yana yaşanan en yıkıcı ekonomik krizdi.

Dünya tarihinde en son 1778 ve 1798 yılları arasında gerçekleşen Kova burcundaki Plüton geçişi önümüzdeki 20 yılda muazzam sosyal değişimlere tanık olacağımızın işaretlerini vermekte. 23 Mart sonrası tüm dünyada insanlığın otoriteye karşı bakışı değişerek materyalist düşünce kalıplarından kurtuluşuna tanık olacağız.

Astrolojinin istatistiksel verileri kullandığını biliyoruz ve tarihsel süreçte Plüton’un Kova burcunda olduğu dönemlerde gerçekleşen olaylar önümüzdeki süreç hakkında bize birtakım ipuçları verecektir.

Dönüşümün ve kozmik resetlenmenin temsilcisi Plüton’un, isyan ve devrimlerin işareti Kova burcuna geçtiği 1777-1798 yılları İngiliz Fransız Savaşı, Fransız Devrimi’nin yaşandığı yıllar olmuştur.

Bunun yanında Plüton un Satürn ile yapmış olduğu etkileşimler tarihsel süreçte dünya genelinde önemli olayların ortaya çıkışına neden olmuştur.

1914 Birinci Dünya savaşı (Plüton Satürn kavuşum)

1930 Büyük Buhran (Plüton Satürn Karşıt)

1939 İkinci Dünya Savaşı(Plüton Satürn Kare)

1946 Soğuk savaşın başlangıcı(Plüton Satürn Kavuşum)

2001 Dünya Ticaret Merkezinin Bombalanması 9/11 olayları (Plüton Satürn Karşıt)

2020 Covid dönemi başlangıcı ve karantinalar (Plüton Satürn Kavuşum)

Yukarıdaki örneklerde de gördüğümüz gibi Plüton etkileşimde olduğu yani açı kurduğu gezegenleri tetikleyerek önemli dünyevi olayların ortaya çıkmasında son derece etkili olmuştur. Güç, zenginlik, gizem, gölge ve dönüşümün gezegeni bizlere hayatın durdurulamaz akışını öğretir. Plüton dönüştürücü temasını önümüzdeki yıllarda bilgi teknolojisi, veri, bilim ve güç sistemlerinde ortaya çıkaracak. Kova burcundaki Plüton bilinmeyeni bilinir kılmak, karanlık gerçekle yüzleşmek ve Güneş’in (ego, benlik) ölümüne şahit olmak anlamına gelir.

Önümüzdeki 20 yıllık süreçte insanlığı bekleyen olası etkiler ise şunlar olacaktır;

Bilim ve teknoloji alanında çok büyük değişimler yaşanacağı bu dönemde gücün yukarıdan aşağı doğru hiyeraşik yapılanması (Oğlak) kırılarak geleneksel toplumdan ve modern topluma doğru evrildiğine şahit olacağız. Eşitlik, özerklik ve özgürlük(Kova) tanımlamalarının insan odaklı güce doğru kaydığı önümüzdeki dönem, küresel finans sistemlerinde yaşanacak krizler nedeniyle döviz, hisse senedi gibi finans piyasalarında şiddetli dalgalanmaları yüzeye çıkarabilir.

2044 yılına dek Plüton, siyaset, insancıllık, sosyal adalet, bilim, teknoloji, sosyal medya ve internet alanlarında karanlık olan güçlerin tasfiyesine neden olabilir.

Bankacılık sisteminde geri ödenmeyen kredilerin aşırı artması sistematik finansal krizleri tetikleyebilir.

Küresel ölçekte liderlik tanımlaması değişerek otokratik liderlikten katılımcı ve demoktarik liderliğe doğru evrilmesine şahit olabiliriz.

Teknoloji geliştirmeye ve üretimini yapmaya odaklanmış yeni ticari işletmeler daha fazla güç kazanacak ve şu an var olan teknoloji şirketlerinin birçoğunun çöküşüne tanık olacağız.

Giderek dijitalleşen dünyada veri ihlalleri, siber suçlular “Deepfake” teknolojisi üretilen sahte video ve ses dokümanları, büyük ticari kuruluşlar, ülkeler ve bireyler için giderek daha büyük bir tehdit haline gelecektir.

Yapay zeka ve distopik bilime dair uzun zamandır insanlığın dikkate almadığı uyarılar gerçek olabilir. Bu nedenle yapay zeka teknolojisi, robotik ve inançların ruh sağlığımıza etkileri ve şiddeti normalleştirmesine daha derin bir gözle bakacağımız zamanlarda olacağız.

Teknoloji aracılığıyla zihin kontrolü ve düşünce yoluyla makineleri kontrol edebilen sistemler yaygınlaşarak artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelecektir.

Yasaların ya da hükûmet politikasının değiştirilmesini hedefleyen kitleler, artan sivil itaatsizlik, protestolar ve bu kitlesel eylemlere şiddetle karşılık bulmasına neden olabilir.

Aslında birçoğumuzun bildiği bu gezegende yalnız olmadığımız gerçeği ve kanıtları ifşa olabilir ve dünya dışı yaşam formlarıyla bağlantıların gerçekleşmesi aleni hale gelebilir.

Dünya dışı teknolojiler ve yeni bilimsel ekolojik sistemler gündeme gelebilir.

İnsan-robot ilişkisinin farklı açılardan gelişeceği önümüzdeki 20 yılda yarı otonom ve otonom robotlar, sağlıktan eğitime, üretim teknolojisine varana dek birçok alanda üst bir evrim geçirerek duygularımızı anlayacak boyuta gelebilir.

Kadın haklarının desteklenmesi, kadınların güçlenmesi ve önemli kadın profillerinin dünya gündeminde liderlik pozisyonuna şahit olabiliriz.

21 Mart Salı Güneş Koç Burcuna;  Koç Burcunda Yeni Ay, Kahramanın Yolculuğu Başlıyor

21 Mart Salı Güneş Koç burcuna geçiyor ve hemen ardından aynı gün bir Koç yeni Ay’ı gerçekleşiyor. Kuzey Yarımküre’de gece gündüz eşitliğinin yaşanacağı ilkbahar ekinoksu dinamik Koç mevsiminin başlangıcını temsil eder. 20 Nisan 2023’e kadar Güneş’in Koç burcunda olacağı bu dönem doğayla birlikte bizim de uyandığımız ve hedeflerimize ulaşmak için ayağa kalktığımız zaman diliminde olacağız.

Kadim dönemlerden beri Güneş’in Koç burcuna geçişi yeni yılın başlangıcı olmuştur. Pagan dönemlerinde Güneş’in Koç burcuna geçişi oldukça önemli olarak görülmüş ve bununla bağlantılı törenler düzenleyerek ona büyük kurtarıcı demişlerdir. İlkbaharın gelişini sembolize eden Koç ölümün yani kışın(Balık) sonlanması anlamına gelmekteydi.

Aşağıda Ankara’ya göre çıkarılmış haritada 21 Mart Salı 20.22’de gerçekleşecek Koç yeni ay’ı an haritasını görmektesiniz.

Yeni ay’ın dikkat çekici noktası Koç burcunun ilk derecesinde gerçekleşmesi ve 2026 yılında gerçekleşecek olan Satürn Neptün kavuşum derecesinde olmasıdır. Dolayısıyla şu an etrafımızda var olan koşular önümüzdeki yılların ana senaryosunu, başlangıcını ortaya koymaktadır. Bunun yanında Koç yeni ay’ı tutulma mevsiminin başladığı dönemde gerçekleştiği için yılın en güçlü başlangıcına işarettir.

Yeni ay’ın kritik derecede ve Güneş’in Koç burcuna geçişiyle gerçekleşmesi ekstra başlangıçlar, öngörülemez yeniliklere açık olacağımız zamanları anlatmaktadır.

Yeni Ay’ın iletişimin evrensel temsilcisi Merkür ile görünümü aceleci enerjiler, sabırsız doğa, reaktif kararlar ile bizi harekete geçmeye zorlayabilir. Bilincimize yeni fikirler, ilgi alanları getirecek olan bu yeni ay bizi daha ileriye doğru götürebilir.

Koç enerjisi ve Merkür’ün bu pozisyonu motivasyon ve enerjinin ölçülü kullanılmasına dikkat edilmesi gerekliliğine işaret etmektedir. Zira yeni ay’ın yöneticisi Mars İkizler burcunda ve Neptün ile gerilimli bir görünümde olacak. Bu pozisyon iletişime ekstra dikkat etmek, fevri, aceleci ve inatçı olmamak gerekliliğini anlatır. Aksi takdirde çatışma, şiddet, kaza, acı ve tükenmişlik hissine açığız.

Her son aslında bir başlangıcı da içinde barındırır. 0 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeni ay ve sonrasında 20 Nisan’da gerçekleşecek Koç burcundaki Güneş tutulması ileriye doğru gidebilmek için bir şeylerin geride bırakılması gerekliliğini anlatır.

20 Mart Pazartesi

Ay gün boyu Balık burcunda, Venüs Kuzey Ay Düğümü Kavuşum, Güneş Pluto Altmışlık.

Sosyal bağlantılarını güçlendirmek, geleceğine yön verecek yeni kişilerle tanışmak, hedeflerini gerçekleştirmende sana destek olacak kişilerle karşılaşmak günün ana temaları. Sadece güç tutkusu, rekabet ve manipülatif davranışlara dikkat etmelisin. Benliğinde dönüştürmek istediğin ne var ise bugün gerçekleştirebilirsin.Bugün genel olarak vücuda bir işlem yapılması önerilmez. Zira Ay Balık’ta vücuda girebilecek toksik maddelere karşı aşırı hassastır. Varisler, ayak ve bacakla ilgili rahatsızlıkları iyileştirebilecek egzersizler deneyebilirsin. Buhar banyosu ve ayak masajı maksimum etki sağlayacaktır.

21 Mart Salı

Ay Balık burcunda, 18.56 ile 19.01arasında boşlukta, 19.01’de Koç burcuna geçiyor. Güneş Koç Burcuna Geçiyor, Koç burcunda Yeni Ay (20.22)

Hoş geldin Astrolojik yeni yıl, hoş geldin ilk yaz bayramı. Kadim dünyada doğanın döngüleriyle uyumlu yaşayan insanlar yılın belli günlerini yaşamsal dönüşümler olarak kabul eder ve doğanın ritmine uygun yaşarlardı. Özellikle mevsim geçişlerini temsil eden gündönümü ve ekinoks tarihleri, doğanın döngülerini kutlamak için önemli tarihler olarak bilinirdi. Güneş’in Koç burcuna geçtiği bugün yeni bir döngüye başlıyorsun. Doğayla birlikte uyandığın ve hedeflerine ulaşmak için ayağa kalktığın zaman dilimindesin. Koç burcu burçlar kuşağında canlılık cesaret ve gözü pekliğiyle bilinir. Astropsikolojik açıdan yeni doğmuş bir bebeğe benzetilir. Pagan dönemlerinde Güneş’in Koç burcuna geçişi oldukça önemli olarak görülmüş ve bununla bağlantılı törenler düzenleyerek ona büyük kurtarıcı demişlerdir. İlkbaharın gelişini sembolize eden Koç ölümün yani kışın(Balık) sonlanması anlamına gelmekteydi.

22 Mart Çarşamba

Ay gün boyu Koç burcunda,

Gün boyu Koç burcunda seyrine devam edecek Ay taze başlangıçlara imza atmak isteyen enerjik ve coşkulu bir bebek edasıyla hareket eder. Bu dönemde yaşamda yol bulmaya çalışırken keşfedilmemiş olanı deneme, yenilikçi yaklaşımlar, risk almak rekabet duygusunu tavan yapması gibi hislerle fiziksel enerjinin de arttığı görülür. Öncü ve cesur bir halet-i ruhiyeyle birlikte yeni projelere başlamak ve yaşamda istenen değişiklikleri yapabilmek için uygun bir gündesin.

Diyetini protein ağırlıklı gıdalardan oluşturabilirsin. Hayvansal proteinlerin yanı sıra bitkisel proteinleri almaya dikkat etmelisin. Yağsız et, kümes hayvanları, yumurta, süt, baklagiller tüketebilirsin.

23 Mart Perşembe

Ay, Koç burcunda, 20.11 ile 21.41 arasında Koç burcunda boşlukta. 21.41’de Boğa burcuna geçiyor. Plüton Kova Burcuna geçiyor.

Bugün 20 yıllık yeni bir döngünün başlangıcına tanık oluyoruz; Pluto Kova burcuna geçiyor ve 2044’e dek burada olacak. Bunun anlamı yeni, yepyeni bir nesil doğuyor. Dünya genelinde hayatlarımızın komple değişeceği bir zamana adım atıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Plüton Kova tüm insanlığa gerçek gücünün ne olduğunu fark ettirecek. Kontrol etmeye çalışan, kazanmaya çalışan sistemler ve güç odakları birer birer yıkılacak. Gerçek gücün tüm insanlığın yararına hizmet edecek bir güç olduğunu özetle gücün kolektif dönüşümünü gösterecek.

Bugün baş ve yüz bölgesine operasyon ya da herhangi bir işlem yaptırmaktan uzak durmalısın. Vücut masajı yaptırmak için uygun bir gün. Tarım ve bahçecilikte ise soğan, sarımsak, marul gibi bitkiler ekilebilir.

24 Mart Cuma

Ay gün boyu Boğa burcunda

Yeni güne Ay Boğa burcu ile merhaba diyoruz. Ay Boğa burcunda oldukça güçlü bir pozisyonda olup bu görünüm doğru kullanıldığında üretkenliği de ciddi anlamda artıran bir kombinasyona sahiptir. Duygusal güvenlik ihtiyacının beslemek, büyütmek ve üretmekle ifade olduğu bu süreç cinsel enerjinin de arttığı zaman dilimleridir. Boğa burcu en verimli burçlardan biridir ve bugün her türlü bitki yetiştirmek için uygun bir gündesin.

Saç ve saç derisini iyileştirmeye yönelik uygulamalar bugün başarılı sonuçlar verecektir. Saç boyama, kalıcı makyaj ve liposuction için ideal bir gün. Ay takvimine göre Enginar, lahana, salatalık gibi bitkilerin ekimi için uygun bir gün.

25 Mart Cumartesi

Ay 19.17’ye dek Boğa burcunda, 19.17 sonrasın boşluğa düşüyor, Mars Yengeç Burcuna Geçiyor

Ortalama 7 aydır İkizler burcunda seyahatine devam eden Mars bugün Yengeç burcuna geçiyor ve 10 Temmuz 2023 e dek burada olacak. Bu dönemde hedeflerini çizmekte ve yolunu bulmakta sana engel olan ruh hali değişimlerin ve duygusal kararsızlıkların olabilir. Agresif olmaktan ziyade kendini savunma durumuna geçebilir, aile bireyleri ve sevdiklerinle ilgili konularda daha çok efor sarf edebilirsin. Bu dönemde mide, süt bezleri, göğüsler çok daha hassas olabilir bu nedenle bu gölgelerle ilgili cerrahi müdahalelerden kaçınmalısın.

26 Mart Pazar

Ay 03.41’de İkizler burcuna geçiyor. Merkür Chiron Kavuşumda

Bugün seni nelerin acıttığını fark et. Merkür Chiron görünümü eski yaraları tetikleyecek sözler ve düşünceleri ifade eder. Bu süreçte geçmişte bazen sana zorbalık yapan bir ebeveyn, kimliğini sarsan bir öğretmen ve sana seni değersiz hissettiren bir arkadaştır hatırladıkların. Bugün yara izlerini,  incinmişliklerini, kabullenilmek için verdiğini o amansız savaşta savunmasız kalan duygularını, tuza müptela olmadan umutla ve merhemle kapatmayı denemelisin.

Bugün tırnak bakımı manikür pedikür gibi uygulamalar önerilmez. Yabani otlarla mücadele etmek, mahsulleri korumak ve zararlıları yok etmek için uygun bir gündesin. Herhangi bir bitkinin ekim ve dikimi yapılmaz.

Yıldızların Düşlediklerinizi Gerçek Kılması Dileğiyle

Emine Gücek

Minerva Emine Gücek Akademi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: